Data de publicació Oferta pública Documents
11 de juliol de 2024 Convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura definitiva de dues places de professor/a de música vacants i borsa de personal de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès del Consorci del Lluçanès (guitarra i bateria)

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA (DOGC)

Data de publicació Oferta pública Documents
14 de desembre de 2021 Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de professors i professores de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès del Consorci del Lluçanès

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

DECLARACIÓ JURADA

SOL·LICITUD

DECRET PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

DECRET DEFINITIU PERSONES ADMESES I HORARI PROVES

ACTA FINAL

DECRET FINAL

Data de publicació Oferta pública Documents
23 abril de 2019 Convocatòria i bases per a la creació d’una borsa de professors i professores de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès del Consorci del Lluçanès

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

DECLARACIÓ JURADA

SOL·LICITUD

DECRET PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

DECRET DEFINITIU ADMESOS I PROVES SELECCIÓ

ACTA FINAL

Data de publicació Oferta pública Documents
9 de març de 2018 Lloc de treball per a la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs-oposició , per la creació d’una borsa de treball de tècnic de Desenvolupament Rural pel Consorci del Lluçanès Aquesta borsa de treball regirà fins a la propera convocatòria.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

DECLARACIÓ JURADA

SOL·LICITUD

DECRET DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS + DATA DE LA PROVA TEORICO/ PRÀCTICA

RESOLUCIÓ PROVA 1 + DATES ENTREVISTA

ACTA FINAL

Data de publicació Oferta pública Documents
27 de febrer de 2018 Lloc de treball de tècnic de promoció econòmica i borsa de treball com a personal laboral temporal del Consorci del Lluçanès

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

DECLARACIÓ JURADA

SOL·LICITUD

DECRET DEFINITIU D’ADMESOS I EXCLOSOS + DATA DE LA PROVA PRÀCTICA

RESOLUCIÓ PROVA 1 + DATES ENTREVISTA

ACTA FINAL

Data de publicació Oferta pública Documents
4 de gener de 2018 Borsa per a la contractació temporal o interinatge a temps parcial o complert de professor de bateria per a l’Escola de Música i Arts del Lluçanès del Consorci del Lluçanès

BASES

DECLARACIÓ JURADA

INSTÀNCIA

AUTORITZACIÓ CERTIFICAT DE PENALS

DECRET DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS I CONVOCATÒRIA DE LES  PROVES

ACTA DELS RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

DECRET DE L’APROVACIÓ DE LA BORSA

Comparticions