DESCRIPCIÓ

La Càtedra del Món Rural neix amb la voluntat d’afrontar els reptes del món rural que són múltiples i variats. Reptes que cada vegada són més accentuats i més urgents de treballar per la supervivència del món rural i que s’han de plantejar de forma conjunta i transversal. Molts territoris de la Catalunya rural travessen moltes dificultats: despoblació, abandonament, contaminació del sòl, falta d’aigua, envelliment de la població, falta de llocs de treball, fuita del talent, etc. Però alhora també s’obren grans oportunitats en els territoris rurals. Aquests reptes no poden ser tractats de forma parcial, les oportunitats tampoc.

La Càtedra, doncs, ha d’esdevenir un espai d’intercanvi, reflexió estratègica i impuls coordinat d’accions clares de desenvolupament econòmic en el marc de la Catalunya Central. No només centrant la seva activitat en la reflexió sinó en la creació d’estratègies conjuntes, la proposició i l’acció. I finalment en la transformació social i territorial.

Les entitats que formen part i impulsen la Càtedra són: Universitat de Vic, Creacció, Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació, Diputació de Barcelona, ARCA, Xarxa de Custòdia del Territori i Consorci del Lluçanès.

CONTACTE

DESTAQUEM

Premis a la Innovació Rural al Lluçanès

NOTÍCIES RELACIONADES

Comparticions