Estatuts del Consorci del Lluçanès

Protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral

Protocol per a la detecció, prevenció i actuació davant l’abús sexual i l’assetjament (EMAL)

Comparticions