La representant dels treballadors és la Sra. Angelina Soler i Sobré.

Shares