Document Data Arxiu
Decret aprovació liquidació 7 de juliol de 2016
Decret liquidació 7 de juliol de 2016
Informe estabilitat pressupostària 7 de juliol de 2016
Informe secretaria 7 de juliol de 2016
Informe sobre liquidació 7 de juliol de 2016
Comparticions