Matrícula per curs: 30€

Programa

Matèries

Quota mensual

Inicial Música i moviment 30 €
Teatre 20 €
Bàsic i Avançat Pack: instrument + un màxim de 3 assignatures de música o teatre 88€
Bàsic i Avançat (assignatures soltes) Instrument en petit grup 75€
Llenguatge i creativitat 18€
Cor 15€
Combo / Conjunt de corda / Harmonia i improvisació 25€
Banda 0€
Teatre 25€

Pagaments

  • El curs consta de 9,5 mensualitats.
  • Les quotes es carregaran mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que facilitin els alumnes.
  • Les baixes han de ser presentades al registre del Consorci del Lluçanès o dels ajuntaments amb aula de l’EMAL mitjançant la Sol·licitud de Baixa.
  • Les baixes voluntàries que es presentin amb posterioritat al dia 20 del mes en curs no es faran efectives fins transcorregut 1 mes, per la qual cosa el sol·licitant haurà de pagar la quota del mes en curs i el següent.
  • Els rebuts impagats tindran un recàrrec de 10 € corresponent a les despeses de devolució.

Bonificacions

Bonificacions del 10% de descompte sobre la quota mensual per família nombrosa, família monoparental i més d’un membre de la mateixa família.

Tarifació social

  • L’Escola de Música i Arts del Lluçanès estableix un sistema de tarifació social per garantir la possibilitat d’accés a l’educació musical i artística a tota la població.
  • Descarrega’t les bases a l’apartat Inscripcions i Documentació
Comparticions