Quotes, bonificacions i beques

Quotes, bonificacions i beques 2017-09-21T09:09:16+00:00

Matrícula per curs: 30€

PROGRAMAMATÈRIESQUOTA MENSUAL
InicialMúsica i moviment30€
Bàsic i AvançatLlenguatge i creativitat88€
Instrument en petit grup
Cor
Conjunt instrumental
Música a midaLlenguatge i creativitat18€
Instrument en petit grup75€
Cor25€
Combo25€
Orquestra25€
Banda0€

Bonificacions

Bonificacions del 10% de descompte sobre la quota mensual per família nombrosa, família monoparental i més d’un membre de la mateixa família.

Pagaments

  • El curs consta de 9,5 mensualitats.
  • Les quotes es carregaran mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que facilitin els alumnes.
  • Les baixes han de ser presentades al registre del Consorci del Lluçanès o dels ajuntaments amb aula de l’EMAL mitjançant la Sol·licitud de Baixa de l’Escola.
  • Les baixes voluntàries que es presentin amb posterioritat al dia 20 del mes en curs no es faran efectives fins transcorregut 1 mes, per la qual cosa el sol·licitant haurà de pagar la quota del mes en curs i el següent.
  • Els rebuts impagats tindran un recàrrec de 10 € corresponent a les despeses de devolució.

Beques

  • L’Escola estableix beques per garantir la possibilitat d’accés a l’educació musical i artística a tota la població:

Bases reguladores per a la concessió de beques per a ensenyaments especials per l’Escola de Música i Arts del Lluçanès

Han compartit