Inscripcions i Documentació

Inscripcions i Documentació 2017-09-21T09:04:56+00:00

Inscripcions

INSCRIPCIONS CURS 2017-18:

  • Publicació de previsió places per a cada instrument: 24 de maig del 2017.
  • Les inscripcions es faran del 29 de maig al 23 de juny. Per formalitzar la inscripció cal descarregar el document “Sol·licitud d’inscripció 2017-18”, i presentar-lo degudament omplert i signat a les oficines del Consorci del Lluçanès, ajuntament d’Oristà, ajuntament de Prats de Lluçanès, ajuntament d’Olost i ajuntament de St Feliu Sasserra.
  • Les inscripcions continuaran obertes al llarg del curs 2017-18, sota disponibilitat de places.
  • Horaris d’atenció de les oficines per tramitar la inscripció:
MUNICIPI
CONTACTE
HORARI D’ATENCIÓ
Consorci del Lluçanès
C/ Vell, 3 Sta. Creu de Jutglar
93 888 00 50
De dilluns a divendres de 8,30h a 14,30h
Ajuntament d’Oristà
Plaça Major, 1
93 812 80 06
Dimarts, dimecres i divendres de 8h a 15h
Dilluns i dijous de 8h a 14h i de 15h a 18,30h
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Passeig del Lluçanès s/n
93 856 01 00
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Dimecres de 8h a 19h
Ajuntament d’Olost
Plaça Major, 1
93 888 02 11
De dilluns a divendres de 8h a 14h
Dimarts i dijous de 16h a 19h
A partir del 12 de juny de dilluns a divendres de 8h a 14h
Ajuntament de St. Feliu Sasserra
Plaça major, 1
93 881 90 11
De dilluns a divendres de 8h a 14,30h
Dimecres de 16h a 19h
  • Del 10 al 21 de juliol es confirmarà la plaça i els horaris del curs 2017-18.
  • El curs començarà el dia 12 de setembre. L’EMAL seguirà el calendari lectiu escolar. Durant el mes de setembre es faran reunions a les diferents aules.
Han compartit