Inscripcions

INSCRIPCIONS CURS 2018-19:

  • Publicació de previsió places per a cada instrument: 30 de maig del 2018.
  • Les inscripcions es faran del 4 de maig al 22 de juny. Per formalitzar la inscripció cal descarregar el document “Sol·licitud d’inscripció 2018-19”, i presentar-lo degudament omplert i signat a les oficines del Consorci del Lluçanès, ajuntament d’Oristà, ajuntament de Prats de Lluçanès, ajuntament d’Olost i ajuntament de St Feliu Sasserra, Alpens o Lluçà.
  • Les inscripcions continuaran obertes al llarg del curs 2018-19, sota disponibilitat de places.
  • Horaris d’atenció de les oficines per tramitar la inscripció:
MUNICIPI CONTACTE HORARI D’ATENCIÓ
Consorci del Lluçanès C/ Vell, 3 Sta. Creu de Jutglar

93 888 00 50

De dilluns a divendres de 8,30h a 14,30h
Ajuntament d’Oristà Plaça Major, 1

93 812 80 06

Dimarts, dimecres i divendres de 8h a 15h

Dilluns i dijous de 8h a 14h i de 15h a 18,30h

Ajuntament de Prats de Lluçanès Passeig del Lluçanès s/n

93 856 01 00

De dilluns a divendres de 8h a 15h

Dimecres de 8h a 19h

Ajuntament d’Olost Plaça Major, 1

93 888 02 11

De dilluns a divendres de 8h a 14h

Dimarts i dijous de 16h a 19h

A partir del 12 de juny de dilluns a divendres de 8h a 14h

Ajuntament de St. Feliu Sasserra Plaça major, 1

93 881 90 11

De dilluns a divendres de 8h a 14,30h

Dimecres de 16h a 19h

Ajuntament d’Alpens Plaça major, 15

93 857 80 75

De dilluns a divendres de 9h a 14h i tardes de dilluns de 16h a 19hores
Ajuntament de Lluçà c. dels Rourets, 1

93 855 40 62

Dilluns a divendres: de 9h a 14h (excepte dijous)

Dilluns: 15h a 17h

  • Del 9 al 13 de juliol de 2018 es confirmarà la plaça i els horaris del curs 2018-19.
  • El curs començarà el dia 12 de setembre. L’EMAL seguirà el calendari lectiu escolar. Durant el mes de setembre es faran reunions a les diferents aules.
Shares