Sant Feliu Sasserra des del campanar de l'Església

Informació del municipi

Habitants: 179

Superfície: 52,10 Kms.2

NIF: P.0825500.B

Alcade: Josep Costa i Garet

Secretari: Miquel Macià i Viladomat

Jutge de pau: Prudenci Bruch i Ambrós

Contacte

Plaça Santa Maria, s/n -08619- Santa Maria de Merlès

www.stmmerles.diba.es

93 825 04 00 – (fax) 93 825 04 00

st.m.merles@diba.cat

Horari d’atenció al públic

Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 10:00 a 13:00

Dimecres: 16:00 a 18:00

Nom Grup municipal Càrrec
Josep Costa Garet CiU Alcalde
Regidoria: Governació
Joan Molas Rifà CiU 1r tinent d’alcalde
Regidories: Hisenda, Obres, Governació, Serveis i Urbanisme
Jaume Bardolet Palau CiU Regidories: Tresoreria, Medi Ambient i Ramaderia
Sandra Rusiñol Pujols CiU Regidories: Joventut, Cultura i Festes
Josep Parés Cutrina CiU Regidoria: Noves tecnologies
Comparticions