El Consorci del Lluçanès és una entitat supramunicipal que engloba els 13 municipis considerats en el marc territorial del Lluçanès.

L’entitat té els seus orígens en l’Organisme Autònom Local “El Grau” creat el 1999 amb la finalitat d’incentivar la formació, els serveis socials, la inserció laboral… i que el desembre del 2001 va acabar esdevenint la figura de Consorci.

Des de mitjans de 2004 s’han organitzat diferents àrees des de les quals s’impulsen projectes supramunicipals a fi d’invertir eficientment els recursos que s’obtenen , i millorar els serveis als ajuntaments i a la ciutadania.

L’any 2015 el Consorci del Lluçanès es replanteja el funcionament de les d’àrees i s’inclou el treball per a projectes d’interès entre els 13 municipis per avançar en la mancomunitat de serveis a través de noves línies de treball.

Benvinguts a la pàgina web on trobareu tota la informació sobre tots els projectes i serveis que el Consorci del Lluçanès ofereix a la ciutadania, ajuntaments, empreses i entitats.

Isaac Peraire i Soler - Octubre 2015
Comparticions