Sant Feliu Sasserra des del campanar de l'Església

Informació del municipi

Habitants: 1198

Superfície: 29,70 Kms.2

NIF: P.0814800.I

Alcade: Josep Ma. Freixanet i Mayans

Secretari: Alfons Giol i Amich

Jutge de pau: Esteve Palau i Mitjavila

Contacte

Horari d’atenció al públic

Dilluns a divendres: de 8:00 a 14:00

Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00

Nom Grup municipal Càrrec
Josep Ma. Freixanet Mayans OiSC-AM Alcalde
Ramon Ambrós i Solanelles OiSC-AM 1r tinent d’alcalde
Regidories: Cultura, Fires i Festes
Alexandre Jutglà i Nogué OiSC-AM 2n tinent d’alcalde
Regidoria: Planificació Territorial
Meritxell Trigo i Gabassa OiSC-AM 3a tinent d’alcalde
Regidories: Serveis a la Ciutadania, Fires i Festes
Ricard Mesquies i Call OiSC-AM Regidoria: Cultura, Fires i Festes
Pere Martí i Grau OiSC-AM Regidories: Serveis a la Ciutadania i Comunicació i Participació, Fires i Festes
Núria Reñé i Castany OiSC-AM Regidoria: Promoció Local, Comunicació i Participació, Fires i Festes
Celia Soldevila i Vall OiSC-AM Regidoria: Promoció Local, Fires i Festes
Gil Salvans i Muns OiSC-AM Regidoria: PlanificacióTerritorial i Comunicació i Participació
Shares