Sant Feliu Sasserra des del campanar de l'Església

Informació del municipi

Habitants: 614

Superfície: 22,40 Kms.2

NIF: P.0821100.E

Alcade: Joan Ramon Domenech i Perarnau

Secretària: Marisa Borrós i Gómez

Jutge de pau: Àngel Bertrans i Masferrer

Contacte

Horari d’atenció al públic

Dilluns a divendres: de 8:00 a 14:30

Nom Grup municipal Càrrec
Joan Ramon Domenech Perarnau

ARA PL

Alcalde
Regidories: Urbanisme, Promoció Econòmica i Turisme
Anna M. Yebra Altimiras ARA PL 1a tinent d’alcalde
Regidories: Economia i Hisenda, Medi ambient i Educació
Ramon Domenech Taulats ARA PL 2n tinent d’alcalde
Regidories: Benestar Social, Participació Ciutadana i Governació
Albert Rodellas Serra ARA PL Regidories: Cultura, Festes, Esports, Agricultura, Joventut, Infraestructures i Equipaments
Maria Lluïsa Terra Salada ERC-AM Regidora
Marc Coma Vila ERC-AM Regidor
Lurdes Bordó Valeri ERC-AM Regidora
Comparticions