Sant Feliu Sasserra des del campanar de l'Església

Informació del municipi

Habitants: 614

Superfície: 22,40 Kms.2

NIF: P.0821100.E

Alcade: Joan Ramon Soler i Obradors

Secretària: Marisa Borrós i Gómez

Jutge de pau: Àngel Bertrans i Masferrer

Contacte

Plaça Major, 1 -08274- Sant Feliu Sasserra

www.santfeliusasserra.cat

93 881 90 11 – (fax) 93 881 90 17

st.felius@diba.cat

facebook.com/AjuntamentSantFeliuSasserra

twitter.com/stfeliusasserra

Horari d’atenció al públic

Dilluns a divendres: de 8:00 a 14:30

Dimecres: 16:00 a 19:00

Nom Grup municipal Càrrec
Joan Ramon Soler i Obradors AMUNT-AM Alcalde
Regidories: Governació, Cultura, Festes i Esports
Roger Ballús i Capdevila AMUNT-AM 1r tinent d’alcalde
Regidories: Urbanisme, infraestructures i equipaments
Núria Obradors i Rial AMUNT-AM 2a tinent d’alcalde
Regidories: Salut i Benestar Social i Participació ciutadana
Montserrat Torres i Sala AMUNT-AM Tresorera
Regidoria: Economia i Hisenda
Elisabet Font i Posa AMUNT-AM Regidoria: Educació, Joventut i Turisme
Judith Saus i Moreno AMUNT-AM Regidoria: Promoció Econòmica
Gerard Torras i Serra AMUNT-AM Regidoria: Media Ambient i Agricultura
Shares