Sant Feliu Sasserra des del campanar de l'Església

Informació del municipi

Habitants: 416

Superfície: 19,60 Kms.2

NIF: P.0815900.F

Alcade: Joan Compte Núñez

Secretari: Anna Clària Vila

Jutge de pau: Pere Grau i Parera

Contacte

C/ Major, 19 -08589- Perafita

www.perafita.cat

93 853 00 01 – (fax) 93 853 00 01

perafita@diba.cat

twitter.com/Ajunt_Perafita

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00

Divendres de 18:00 a 20:00

Nom Grup municipal Càrrec
Joan Compte Núñez Endavant Perafita Alcalde i Regidor de Medi ambient i sostenibilitat, Urbanisme, Obres i Serveis, Hisenda i Esport i Sanitat
Maria Barcons Palomera Endavant Perafita 1a tinent d’alcalde i Regidora d’Educació, Cultura, Comunicació, Turisme i comerç, Benestar social i convivència i societat i Igualtat
Damià Picas Baltanas Endavant Perafita 2n tinent d’alcalde i Regidor de Medi ambient i sostenibilitat, Urbanisme, Obres i serveis, HIsenda, Benestar social i convivència i societat i Agricultura i ruralitat
Clàudia Vall Puig Endavant Perafita Regidora d’Educació, Hisenda, Cultura, Benestar social i convivència i societat i Igualtat
Marc Tort Carrera Endavant Perafita Regidor de Noves tecnologies, Comunicació, Turisme i comerç i Esport i sanitat
Gabriel Rodenas Corominas Poble Actiu Perafita Regidor d’Obres i Serveis i Agricultura i Ruralitat
Marc Batiste Adell Poble Actiu Perafita Regidor de Comunicació i Noves tecnologies
Comparticions