Òrgans de govern

El Consell General del Consorci del Lluçanès és el màxim òrgan de decisió política. Està composat per dos representants de cada ajuntament, el President i Vicepresidents, fins un màxim de 6 entitats, i poden formar-ne part ( amb veu i sense vot) els Consell Comarcals del Bages, Berguedà i Osona. El Consell General es reuneix un mínim d’una vegada al semestre.

CONSELL GENERAL
ENTITAT COMITÈ EXECUTIU
Ajuntament d'Alpens Montse Barniol Magdalena Jareño
Ajuntament de Lluçà Joan Carles Solé Enric Font
Ajuntament d'Olost Josep Ma. Freixanet Ramon Ambrós
Ajuntament d'Oristà Marc Sucarrats Jordi Tarradellas
Ajuntament de Perafita Ramon Casals Joan Compta
Ajuntament de Prats de Lluçanès Isaac Peraire Anna Plans
Ajuntament de St. Agustí de Lluçanès Josep Pujol Josep Subirana
Ajuntament de St. Bartomeu del Grau Emili Benito Josep Salvans
Ajuntament de St. Boi de Lluçanès Josep Ma. Masramon Josep Martínez
Ajuntament de St. Feliu Sasserra Joan Ramon Soler Núria Obradors
Ajuntament de St. Martí d'Albars Ramon Erra Ramon Padrós
Ajuntament de Sta. Maria de Merlès Josep Costa Jaume Bardolet
Ajuntament de Sobremunt Albert Güell Laia Serradell
Consell Comarcal d'Osona Jordi Bruch
Associació d'allotjaments rurals del Lluçanès Dolors Marmi
Unió de Botiguers i Comerciants de Prats de Lluçanès Màrius Gorchs
SOLC, Música i Tradició al Lluçanès Aleix Cardona
Unió de Pagesos Ramon Soler

El Comitè Executiu d’Alcaldes i Alcaldesses és l’òrgan que assumeix el govern i gestió ordinària del Consorci. Està composat per una vocalia de cada ajuntament, el President i Vicepresidents. Es reuneix un mínim d’una vegada al trimestre.

President Isaac Peraire
Vicepresident segon Marc Sucarrats
Vicepresident tercer Joan Carles Solé
Ajuntament d'Alpens Montse Barniol
Ajuntament d'Olost Josep Ma. Freixanet
Ajuntament de Perafita Ramon Casals
Ajuntament de St. Agustí de Lluçanès Josep Pujol
Ajuntament de St. Bartomeu del Grau Emili Benito
Ajuntament de St. Boi de Lluçanès Josep Ma. Masramon
Ajuntament de St. Feliu Sasserra Joan Ramon Soler
Ajuntament de St. Martí d'Albars Ramon Erra
Ajuntament de Sta. Maria de Merlès Josep Costa
Ajuntament de Sobremunt Albert Güell

El President és qui assumeix la màxima representació de l’ens i direcció de govern i administració del Consorci. La seva elecció recau d’entre els representants dels ajuntaments al Consell General.

President: Isaac Peraire i Soler

Les Vicepresidències recauen en dos repreentants dels ajuntaments del Lluçanès. Substituiran la Presidència en casos de vacants, absència o malaltia.

Vicepresident segon: Marc Sucarrats i Sabatés

Vicepresident tercer: Joan Carles Solé i Latorre

Els diferents projectes que desenvolupa el Consorci estan liderats per responsables polítics, en la figura d’un alcalde o regidor  d’algun dels municipis del Lluçanès. La seva funció és establir les prioritats i seguiment de cada projecte, així com la concertació amb la resta de regidors de l’àmbit.

Responsable Ocupació i Empresa Ramon Padrós i Ferrer
Responable Desenvolupament Rural Ramon Padrós i Ferrer
Responable de Turisme Josep Martínez Castro
Responable Educació i Formació Isaac Peraire i Soler
Responable Residus
Responable Centre de Serveis Albert Güell
Joan Ramon Soler
Responable Atenció a les persones Montserrat Juvanteny i Canal
Responable Cultura, Esports i Joventut Marc Tort i Carrera
Responable Comunicació i TIC Anna Plans

El Consorci del Lluçanès el personal directiu està ocupat per una Direcció Gerència. És l’òrgan que assumeix la gestió econòmica administrativa del Consorci i és el responsable d’organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis que ofereix el Consorci del Lluçanès.

Direcció / gerència: Xavier Barniol i Boixader

Personal del Consorci

EQUIP TÈCNIC
Director Tècnic Xavier Barniol promocio.consorci@llucanes.cat
Secretària Anna Clària aclaria@pratsdellucanes.cat
Administració Cristina Millàs consorci@llucanes.cat
Angelina Soler asoler@consorci.llucanes.cat
Desenvolupament Rural Laura Megias sdr.consorci@llucanes.cat
Ocupació Jorge Aguilera insercio@consorci.llucanes.cat
Gemma Gallorte ocupacio@consorci.llucanes.cat
Envelliment Actiu Eva Salvans xed@consorci.llucanes.cat
Educació i Formació Mònica Jofre formacio.consorci@llucanes.cat
Turisme i Patrimoni Maria Faura turisme@consorci.llucanes.cat
Promoció Econòmica Joan Rubiralta empresa@consorci.llucanes.cat
Comunicació Marta Homs comunicacio@consorci.llucanes.cat
Esports Sara Sucarrats esports@consorci.llucanes.cat
EMAL. Directora i professora Laia Pujol emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Cap d'estudis i professora Rosa Rodríguez capestudisemal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Aleix Forts emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Oriol Garriga emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Marc Monzonis emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Jordi Bruch emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professora Trini Mujal emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Joan Sardans emal@consorci.llucanes.cat
Shares