Òrgans de govern

El Consell General del Consorci del Lluçanès és el màxim òrgan de decisió política. Està composat per dos representants de cada ajuntament, el President i Vicepresidents, fins un màxim de 6 entitats, i poden formar-ne part ( amb veu i sense vot) els Consell Comarcals del Bages, Berguedà i Osona. El Consell General es reuneix un mínim d’una vegada al semestre.

CONSELL GENERAL
ENTITAT COMITÈ EXECUTIU
Ajuntament d'Alpens Montse Barniol Magdalena Jareño
Ajuntament de Lluçà Eva Boixadé Glòria Colom
Ajuntament d'Olost Ramon Ambrós Pere Martí
Ajuntament d'Oristà Marc Sucarrats Josep Rocadembosch
Ajuntament de Perafita Ramon Casals Josep Sala
Ajuntament de Prats de Lluçanès Jordi Bruch Montserrat Juvanteny
Ajuntament de St. Agustí de Lluçanès Josep Pujol Albert Camprubí
Ajuntament de St. Bartomeu del Grau David Puyol Immaculada Valls
Ajuntament de St. Boi de Lluçanès Marc Parés Jordi Pujol
Ajuntament de St. Feliu Sasserra Josep Romero M. Lourdes Burdó
Ajuntament de St. Martí d'Albars Ramon Padrós Olga Altarriba
Ajuntament de Sta. Maria de Merlès Josep Costa Jaume Bardolet
Ajuntament de Sobremunt Albert Güell Ester Serradell
Consell Comarcal d'Osona Glòria Colom
SOLC, Música i Tradició al Lluçanès Martí Vall
Unió de Pagesos Ramon Soler
Unió de Botiguers i Comerciants de Prats de Lluçanès Albert Clara
Associació d'allotjaments rurals del Lluçanès Joaquim Codinach
ADF Lluçanès Xavier Masramon

El Comitè Executiu d’Alcaldes i Alcaldesses és l’òrgan que assumeix el govern i gestió ordinària del Consorci. Està composat per una vocalia de cada ajuntament, el President i Vicepresidents. Es reuneix un mínim d’una vegada al trimestre.

President Marc Sucarrats i Sabatés
Vicepresident primer Ramon Ambrós i Solanellas
Vicepresident segon Marc Parés i Muns
Ajuntament d'Alpens Montse Barniol
Ajuntament de Lluçà Eva Boixadé
Ajuntament d'Olost Ramon Ambrós
Ajuntament d'Oristà Marc Sucarrats
Ajuntament de Perafita Ramon Casals
Ajuntament de St. Agustí de Lluçanès Josep Pujol
Ajuntament Prats de Lluçanès Jordi Bruch
Ajuntament de St. Bartomeu del Grau David Puyol
Ajuntament de St. Boi de Lluçanès Marc Parés
Ajuntament de St. Feliu Sasserra Josep Romero
Ajuntament de St. Martí d'Albars Ramon Padrós
Ajuntament de Sta. Maria de Merlès Josep Costa
Ajuntament de Sobremunt Albert Güell

El President és qui assumeix la màxima representació de l’ens i direcció de govern i administració del Consorci. La seva elecció recau d’entre els representants dels ajuntaments al Consell General.

President:Marc Sucarrats i Sabatés

Les Vicepresidències recauen en dos repreentants dels ajuntaments del Lluçanès. Substituiran la Presidència en casos de vacants, absència o malaltia.

Vicepresident primer: Ramon Ambrós i Solanellas

Vicepresident segon: Marc Parés i Muns

Els diferents projectes que desenvolupa el Consorci estan liderats per responsables polítics, en la figura d’un alcalde o regidor  d’algun dels municipis del Lluçanès. La seva funció és establir les prioritats i seguiment de cada projecte, així com la concertació amb la resta de regidors de l’àmbit.

El Consorci del Lluçanès el personal directiu està ocupat per una Direcció Gerència. És l’òrgan que assumeix la gestió econòmica administrativa del Consorci i és el responsable d’organitzar, dirigir, coordinar i inspeccionar els programes i els serveis que ofereix el Consorci del Lluçanès.

Direcció / gerència: Xavier Barniol i Boixader

Personal del Consorci

EQUIP TÈCNIC
Director Tècnic Xavier Barniol direccio@consorci.llucanes.cat
Secretària Anna Clària aclaria@pratsdellucanes.cat
Administració Cristina Millàs consorci@consorci.llucanes.cat
Angelina Soler asoler@consorci.llucanes.cat
Desenvolupament Rural Judit Perarnau sdr@consorci.llucanes.cat
Ocupació Vanessa Martín insercio@consorci.llucanes.cat
Gemma Gallorte ocupacio@consorci.llucanes.cat
Envelliment Actiu Eva Salvans xed@consorci.llucanes.cat
Educació i Formació Mònica Jofre formacio@consorci.llucanes.cat
Turisme i Patrimoni Maria Faura turisme@consorci.llucanes.cat
Promoció Econòmica Joan Rubiralta empresa@consorci.llucanes.cat
Comunicació Marta Homs comunicacio@consorci.llucanes.cat
Esports Sara Sucarrats esports@consorci.llucanes.cat
EMAL. Directora i professora Rosa Rodríguez emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Cap d'estudis i professora Mariona Casellas capestudisemal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Aleix Forts emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Oriol Garriga emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Marc Monzonis emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Jordi Bruch emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professora Trini Mujal emal@consorci.llucanes.cat
EMAL. Professor Joan Sardans emal@consorci.llucanes.cat
EMAL Professora Laia Pujol emal@consorci.llucanes.cat
Shares