Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 938 880 050 o als correus electrònics del personal tècnic que trobareu aquí.

MESURES SOBRE EL CORONAVIRUS DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS

Persones treballadores

Règim d’autònoms

Empreses

Formació

Sector Agroalimentari

Compra al Lluçanès

Atenció a les persones

Turisme

Esports

Habitatge

Comerç

Comparticions