Project Description

El projecte Boscos de Pastura, coliderat per l ‘Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès i el Consorci del Lluçanès. El projecte es basa en acords de custòdia entre propietaris forestals i ramaders per tal que pasturin les finques, en mantinguin el sotabosc i redueixin el risc d’incendi. Aquests acords permeten reforçar la col·laboració pública i privada, i la relació entre propietari i ramader.

Enllaços