POBLACIÓPROFESSIONALS I AUTÒNOMSPETITA I MITJANA EMPRESAENTITATS DEL TERCER SECTOR
AlpensVeureVeureVeure
LluçàVeureVeureVeure
OlostVeureVeureVeure
OristàVeureVeureVeure
PerafitaVeureVeureVeure
Prats de LluçanèsVeureVeureVeure
Sant Agustí de LluçanèsVeureVeureVeure
Sant Bartomeu del GrauVeureVeureVeure
Sant Boi de LluçanèsVeureVeureVeure
Sant Feliu SasserraVeureVeureVeure
Sant Martí d'AlbarsVeureVeureVeure
SobremuntVeureVeureVeure