El servei de competitivitat a les empreses del sector primari del Lluçanès se centrarà en un aspecte clau, la sostenibilitat, Té com a objectius: adaptar les empreses del sector primari a les necessitats actuals, reduir la mortalitat empresarial, fomentar el creixement i la sostenibilitat de les empreses,  millorar la competitivitat de les empreses, augmentar el pes econòmic del sector primari i incorporar criteris d’economia verda a les empreses actuals.

.

Inclou 3 línies d’actuació.