El Consorci del Lluçanès ha habilitat a la seva pàgina web un bloc especial dedicat a informar sobre les últimes novetats i projectes amb què treballa l’ens en el context de l’epidèmia pel coronavirus SARS-CoV-2, així com els documents i les activitats orientades a la prevenció i la gestió dels professionals davant d’aquest nou escenari. Accediu-hi al següent enllaç.

Així doncs, s’hi mostra la informació actualitzada en l’àmbit de les empreses, persones treballadores, persones autònomes, formació, l’atenció a les persones, i altres sectors com l’agroalimentari, el turisme o els esports. A més, s’ha creat una taula on consten tots els establiments i productors del Lluçanès, referenciats segons si fan servei de compra a domicili o només al propi establiment i la forma de contactar-hi.

S’hi pot accedir a través d’un nou bànner a la pàgina principal del Consorci. Tots els continguts s’aniran actualitzant davant de qualsevol canvi o novetat al més aviat possible.

Comparticions