Oberta la consulta del Reglament de la Taula de Pagesia del Lluçanès amb l’objectiu de treballar de forma conjunta per tal de definir quines polítiques, activitats i projectes cal impulsar al Lluçanès en temes agrícoles i ramaders i reflexionar, debatre i treballar per a la millora en aquests àmbits, a més de totes aquelles funcions que li siguin encomanades, esdevenint un canal formalment establert d’informació i comunicació entre el Consorci i el sector a agroramader.

La ciutadania pot fer les seves aportacions fins al 28 de novembre per correu electrònic (consorci@consorci.llucanes.cat) o presencialment del reglament que es portarà a aprovació al proper Consell General.

Podeu consultar en aquest enllaç l’avantprojecte del Reglament.

Comparticions