L’objectiu del programa Treball, Talent i Tecnologia Lluçanès és promoure el Treball digne, la millora competencial del Talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la Tecnologia. Impulsa la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

EMPRESES

PERSONES

  • Acompanyament a la cerca de feina.

Contacta amb el Servei d’Ocupació del Lluçanès:  Vanessa Martín Puga (682 70 95 28) / Gemma Gallorte Arregui (607 159 511)