Presentem la Memòria del Consorci del Lluçanès del 2018 amb tots els resultats i serveis mancomunats i transversals que ofereix el Consorci al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats, escoles, ajuntaments i territori.

Uns serveis de qualitat i proximitat territorial que han arribat a un major nombre persones el 2018 respecte el 2017, amb un total de 26.209 beneficiaris / participants. De la memòria també es desprèn la consolidació, durant el 2018, de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès.

Una de les coses més rellevants i significatives és el retorn econòmic que ha augmentat respecte l’any anterior. El 2018 per cada € invertit per habitant del Lluçanès n’han retornat 5,03€.

Durant el 2018 es va continuar el gruix important de serveis i se’n van iniciar de nous. Alguns dels nous serveis, programes o accions iniciats el 2018 van ser:

 • La compra conjunta de vaixella compostable
 • El punt col·laborador de l’Oficina d’Habitatge
 • Les caminades A cent cap als 100
 • Els programes educatius per a joves
 • El servei d’Emprenedoria Rural
 • Els cursos de Formació Contínua
 • Programa de coeducació a les escoles
 • La línia de treball en Economia Social i Solidària
 • Guia’t, projecte de mentoria
 • Pla de Màrqueting Turístic del Lluçanès
 • El cicle de concerts de jazz “Intrús. Jazz pel forat del pany”

“Seguim treballant de forma intensa i ferma per tots els habitants del Lluçanès. Les persones, les empreses, les entitats, les escoles i els ajuntaments. Oferint formació per infants, joves, adults i professionals. I millorant la vida de la gent gran, d’aquells que busquen feina, que volen iniciar un projecte empresarial o que cerquen noves oportunitats.

Seguim creant xarxa entre empreses i iniciatives dins i fora de la comarca. Potenciant la pràctica esportiva i els productors locals. Gestionant ofertes de feina, oferint beques, formant artísticament i musicalment. Creant rutes, millorant itineraris i productes turístics. Generant acords entre propietaris forestals i ramaders.  I explicant tot el què fem.

Seguim treballant plegats  a través del Consorci del Lluçanès, que és l’eina que de moment ens permet avançar per un Lluçanès actiu i amb un futur digne.”

Consulteu la Memòria del Consorci del Lluçanès del 2018

 

 

 

 

 

Comparticions