Està oberta la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per el pagament del lloguer – any 2019, resolució de 14 de gener de 2019.

Els destinataris a l’ajut són aquelles persones que van tenir resolució favorable a la convocatòria de l’any 2018

El període de sol·licitud i tràmit va del 21 de gener fins el 1 de març de 2019

La documentació a presentar és la següent:

  • Formulari de sol·licitud
  • Rebut de lloguer pagats l’any 2019 (gener i febrer)
  • Ingressos dels membres de la unitat de convivència (IRPF 2017 o declaració responsable)
  • Si s’han produït canvis en les circumstàncies personals o laborals, caldrà presentar la documentació acreditativa d’aquests canvis.

Cliqueu per consultar la NORMATIVA

Aquelles persones del Lluçanès interessades a tramitar la pròrroga de l’ajut podeu adreçar-vos al Consorci del Lluçanès, amb cita prèvia: 938880050 / consorci@consorci.llucanes.cat

Comparticions