El Consorci del Lluçanès, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, ha obert una convocatòria de subvencions per a la promoció de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a les empreses del territori.

 

Què és la RSC?

La Responsabilitat Social Corporativa és l’estratègia que dissenya una empresa per a aportar solucions, millores, ajudes i suports a la societat a través de mesures que lidera i que realitza de manera voluntària.

Quins beneficis aporta la RSC a les empreses?

– Millora la reputació de l’empresa
– Facilita la contractació, ja que augmenta l’interès de les persones per treballar-hi
– Incrementa la productivitat, ja que les persones que hi treballen estan satisfetes i amb bon nivell de salut
– Ofereix avantatges fiscals
– Augmenta la clientela, que prefereix comprar els productes de l’empresa en qüestió perquè es garanteix la contribució a la justícia social, al respecte ambiental, etc.
– Afavoreix la diferenciació la competència

El Consorci del Lluçanès ha elaborat diversos recursos per incentivar l’aplicació de pràctiques responsables a nivell corporatiu, en l’àmbit social, ambiental i de governança. Així, les empreses tenen a disposició un vídeo d’introducció per conèixer els conceptes bàsics de la RSC i un test d’autodiagnosi per mesurar i gestionar l’impacte de la seva activitat i poder establir els seus objectius.

 

A la convocatòria s’hi poden acollir totes les empreses amb seu i centre de treball al Lluçanès, que poden optar a ajuts per a les tres modalitats d’acció. Les sol·licituds es poden presentar fins el 31 de desembre de 2023 a través del tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica del Consorci del Lluçanès.

Documentació

 

 

Comparticions