Aquest dijous 19 de gener s’ha presentat a la comunitat educativa del Lluçanès el nou Pla Territorial del Lluçanès pel període 2022-2027, amb l’assistència de més d’una vintena de persones entre responsables polítics, direccions de centres educatius i mestres, AFA, personal tècnic i Centre de Recursos Pedagògics.

La sessió va tenir lloc al Centre d’Interpretació de la Bruixeria de Sant Feliu Sasserra i va ser presentada i inaugurada per Josep Sala, responsable polític de l’àrea d’Educació del Consorci del Lluçanès, que va posar en context als assistents i va agrair a l’ajuntament de Sant Feliu l’acollida de l’acta. Tot seguit va tenir lloc una breu visita guiada pel Centre d’Interpretació amb una immersió al fenomen de la bruixeria i posant èmfasi a l’impacte que va tenir al Lluçanès. Després d’un espai de temps per crear xarxa entre els assistents al voltant d’un piscolabis, va començar la segona part de la sessió que va consistir en la presentació de les principals línies de treball del nou pla.

El treball, que ha comptat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i l’assessorament de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, s’ha portat a terme durant un any amb una primera fase de diagnosi en què es van recollir les aportacions de la comunitat educativa amb una sessió de treball participativa, es van enquestar diversos col·lectius i es van analitza les dades socioeconòmiques i educatives, i una segona fase de disseny del pla d’acció.

El pla és una eina de planificació de l’acció educativa i té la finalitat d’organitzar, connectar, potenciar i desenvolupar les oportunitats educatives i socials que ofereix el Lluçanès i crear-ne de noves.

El Pla defineix 32 accions a desenvolupar (6 de les quals són accions noves) en 16 eixos, estructurats en tres dimensions:

  1. Educació al llarg i ample de la vida
  2. Ciutat educadora
  3. Governança i participació ciutadana

Els documents de la diagnosi i del pla d’acció es poden consultar en aquest enllaç.

Comparticions