El Pla Territorial d’Educació: Lluçanès Territori Educador pel període 2022-2027 és una eina de planificació de l’acció educativa i té la finalitat d’organitzar, connectar, potenciar i desenvolupar les oportunitats educatives i socials que ofereix el Lluçanès i crear-ne de noves.

El document és el resultat d’un treball elaborat pel Consorci del Lluçanès, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, que ha comptat amb una primera fase de diagnosi, iniciada l’any 2021, i una segona fase de disseny del pla d’acció portada a terme durant l’any 2022.

Documentació del Pla territorial d’educació del Lluçanès: