A causa de la situació que estem vivint actualment amb el COVID-19, el Consorci del Lluçanès coordina la següent formació online: “Neteja, desinfecció i la prevenció de contagis en entorns sanitaris, residències, col·legis, etc.” El curs s’ha plantejat davant la impossibilitat de realitzar classes presencials i per la necessitat de formació que el sector de la neteja i serveis té avui dia, per tal de fer front a situacions com la que estem vivint.

Els objectius son donar els elements teòrics i pràctics a el personal de la neteja que, permetin comprendre què és l’epidèmia COVID-19 i com limitar la seva propagació i contagi, fent un èmfasi en les cures de les empreses, indústria, establiments comercials i de restauració. Així mateix, conèixer els diferents protocols de neteja utilitzats en diferents sectors, i aplicar-los adequadament a les tècniques, mètodes, productes desinfectants i materials adequats a fi d’evitar l’expansió de les infeccions.

El curs consta de 9 temes, una mica més d’ 1h per tema. S’utilitzarà la plataforma de Google “Classroom” i altres eines del G Suite, molt senzilles d’usar i amb fàcil accés per part de l’alumnat. La metodologia a utilitzar és variada. Una part visual amb vídeos i presentació en Power Point, una part de lectura bàsica de teoria d’un manual. Una classe d’una hora aproximada d’exposició bàsica i preguntes per interactuar amb els alumnes mitjançant Skype o Duo segons sigui el cas. Igualment després de cada tema hi ha una avaluació formativa per avaluar l’avanç de l’alumne i una avaluació final.

Pots  fer la teva inscripció aquí.

Durada: 10 hores (1 h. al dia durant 2 setmanes de dilluns a divendres, en l’horari que determinarà el tutor).
Dates: del 30/03/2020 al 10/04/2020
Modalitat: Formació Online.
Preu: subvencionat.

Equip necessari: Ordinador amb accés a internet, càmera i micro incorporat.

Des del Consorci del Lluçanès oferim suport a les persones que no sàpiguen com usar les eines tecnològiques necessàries per a fer el curs.

Comparticions