“Lluçanès 360º”va ser el projecte guanyador del Premi Rossend Montané 2017. Un projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d’incendis forestals de l’ADF Lluçanès.

El projecte tenia per objectiu la reducció del risc d’incendis i la millora en la rapidesa de detecció d’aquests a través de la pastura i la innovació en un sistema de vigilància forestal permanent, fomentant la col·laboració publico-privada pel manteniment forestal.

Més concretament, el projecte es basava en fomentar els contractes de pastura així com les accions directes sobre el medi forestal per tal de millorar les condicions estructurals del medi. Per altra banda també vol invertir en nous mecanismes de videovigilància destinats a una més ràpida detecció dels incendis.

El projecte s’ha portat a terme gràcies a la gran coordinació de les diferents parts implicades en el projecte amb la col·laboració del Consorci del Lluçanès i l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès i amb el lideratge i acord les parts que formen l’ADF Llucanès, una ADF molt gran tal com explica Xavier Masramon, president de l’ADF Lluçanès.

Una de les línies del projecte era fomentar els Boscos de Pastura; ampliar els acords de pastura al Lluçanès per tal de proporcionar ramats al bosc i espais de pastura per tal de poder fer un manteniment del sotabosc i ajudar a les tasques de prevenció d’incendis forestals.

Per altra banda s’ha portat a terme la construcció d’un dipòsit de 60.000 L que suposarà un punt d’aigua imprescindible per la previsió d’extinció d’incendis al Lluçanès en el qual s’adjunta un abeurador que dóna l’opció a l’abeuratge de 40 vaques, optimitzant d’aquesta manera l’espai d’abeuratge amb la reserva d’aigua per incendis forestals.

Finalment també es s’han col·locat 18 càmeres de video-vigilància a 6 municipis, amb un sistema d’internet que permet que qualsevol usuari es pugui connectar des de qualsevol dispositiu (mòbils, tauletes, ordinadors) que permetrà una detecció més ràpida d’incendis forestals que es puguin produir a la comarca.

Comparticions