En el marc del X Seminari de Desenvolupament Rural celebrat el dijous 28 de març, organitzat per l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, s’ha presentat el Servei d’Emprenedoria Rural del servei de desenvolupament rural del Consorci del Lluçanès.

Es tracta d’un servei organitzat conjuntament amb Creacció, que té per objectius oferir un servei d’assessorament especialitzat i personalitzat per donar suport a la implantació de nous projectes agroalimentaris o bé oferir recursos a les empreses actuals. Es vol aconseguir, així, que els projectes empresarials del sector agroalimentari del món rural, tinguin una major implantació i més oportunitats de creixement.

El Servei ofereix assessorament personalitzat, actuacions encaminades al creixement dels mercats o be a les oportunitats de negoci, relleu generacional o facilitar el contacte entre agents. Per a la implantació del serveis es compta amb els serveis tècnics propis del Consorci del Lluçanès i Creacció i amb una borsa d’experts en diferents àmbits.

Per més informació o contacte: sdr@consorci.llucanes.cat o 938880050

Comparticions