El Consorci del Lluçanès juntament amb la col·laboració d’ADEFFA i la Diputació de Barcelona, ha encetat aquest 2017-2018 un programa d’assessoraments tant a ramaderes com a agricultors i propietaris forestals per tal de donar a conèixer la importància dels sistemes aquàtics continentals, petites rieres i regs que travessen el conjunt del territori, per ésser coneixedors d’aquests hàbitats i de les mesures agroambientals que es poden portar a terme per mitigar els impactes sota els quals estan sotmesos de forma directa i indirecta.

Més concretament, es té molt interès en potenciar que els ramats de la zona de les rieres del Lluçanès no alterin les lleres dels rius i que al mateix temps gaudeixin del dret a pastura i abeuratge, que tenen. Es tracta rieres d’un alt valor faunístic, la Riera Lluçanesa encara conserva la població més important de la nàiade Unio mancus de la conca del Llobregat, i fins fa poc hi havia poblacions de cranc autòcton a rieres com Merlès, Gavarressa, Bassi i Relat.

La prova pilot s’ha portat a terme en primer lloc a la finca de Vallgatina al terme municipal de d’Oristà. Els propietaris tenen un ramat d’una vintena de vaques que pasturen la finca i també tenen accés a la zona pròxima a la Riera de Relat i la Riera de la Cogullada, cursos d’aigua que són a la vegada afluents de la Gavarresa (conca del Llobregat). El projecte ha consistit en un seguit de visites sobre terreny que han servit, en un primer moment, per detectar els punts més significatius dels cursos d’aigua així com també els punts amb més elevada freqüentació de bestiar. En segon lloc, s’ha resseguit el traçat del nou filat pel bestiar per tal de respectar les seves zones de descans i d’abeuratge natural dels animals en aquells llocs que no significaven cap impacte per la llera de la riera i, d’altra banda, s’han proposat noves ubicacions dels abeuradors per descongestionar la riera. Així doncs, mitjançant la ubicació estratègica del filat, s’ha protegit el llit de la riera de l’excessiva erosió i trepig per part dels animals i se’ls ha conduït de forma natural a que utilitzin el medi amb una major coherència amb l’hàbitat fluvial.

De forma paral·lela i amb l’objectiu de sumar sinèrgies, el Consorci del Lluçanès segueix amb la tasca que va iniciar el 2014, conjuntament amb l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès (APF), amb el projecte “Boscos de Pastura” que pretén retornar l’activitat ramadera al bosc amb la finalitat de la millora de la prevenció d’incendis i la millora de la biodiversitat a través de la difusió i coneixement de les pràctiques agroambientals entre el sector ramader. En aquesta línia,  s’ha incorporat la participació en el projecte de sistemes aquàtics ja que actualment s’està treballant per a la signatura d’un conveni de col·laboració entre les tres entitats (ADEFFA, APF i Consorci del Lluçanès) amb la voluntat de prendre atenció i consciència de les actuacions que es puguin portar a terme en les proximitats dels rius i rieres.

Comparticions