El Consorci del Lluçanès acollirà el proper 28 de març de 2019 de 9.30h a 14.30h, el X Seminari de Desenvolupament Rural, organitzat per l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona.

El seminiari, dirigit a personal tècnic especialista amb funcions relacionades amb el desenvolupament econòmic del territori rural, tractarà un nou paradigma agrosocial que es basa en les propostes de l’Agroecologia, la Sobirania Alimentària i l’Economia Social i Solidària amb un paper important en les estratègies de desenvolupament socioeconòmic.

Durant l’última dècada, tant a la majoria de països de la Unió Europea com a Catalunya, s’ha consolidat el sorgiment d’una nova pagesia que pretén corregir els desequilibris que genera l’agricultura industrial i globalitzada posant en pràctica un nou paradigma agrosocial que es basa en les propostes de l’Agroecologia, la Sobirania Alimentària i l’Economia Social i Solidària. En aquest context, d’uns anys ençà cada cop més ens locals estan prenent consciència de que la nova pagesia agroecològica i el nou paradigma agrosocial que aquesta impulsa estan cridats a jugar un paper important en les estratègies de desenvolupament socioeconòmic dels seus territoris.

Els objectius del seminari són:

  • Conèixer els reptes que afronta el sector primari i les estratègies que desenvolupa la nova pagesia agroecològica per superar-los.
  • Conèixer casos internacionals d’èxit de creació d’instruments de suport públic a la nova pagesia agroecològica.
  • Reflexionar sobre les dificultats amb que es troben les administracions públiques locals a l’hora de crear instruments de suport  a la nova pagesia agroecològica, i pensar estratègies per superar les dificultats.

El Consorci del Lluçanès presentarem el Servei d’Emprenedoria Rural, a càrrec de la tècnica de Desenvolupament Rural.

PROGRAMA del X Seminari de Desenvolupament Rural

Més informació i inscripcions: https://www.diba.cat/web/economieslocals/-/x-seminari-de-desenvolupament-rural

 

Comparticions