Com garantir la successió agrària? Com generar nous àmbits d’ocupació al món rural? Com atraure nova població, i en particular la població juvenil? El Consorci del Lluçanès, a través de la XCN (Xarxa per a la Conservació de la Natura) participa al projecte europeu Ruralization per a la regeneració rural i l’accés a la terra de noves generacions i persones nouvingudes al sector agrícola.

Ruralization és un projecte de 4 anys finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horizon 2020, que té per objectiu definir les condicions, estratègies i polítiques necessàries per incrementar l’atractiu de les àrees rurals per a la població juvenil, mitjançant la identificació de pràctiques innovadores en la creació d’oportunitats i llocs de treball al món rural, principalment a través de l’accés a la terra i l’activitat agrària.

Com a primera part de les activitats a desenvolupar en el marc d’aquest projecte, es pretén realitzar tallers participatius amb joves en edats de 18 a 30 anys, en tots els països europeus vinculats al consorci que desenvolupa el projecte, per tal de captar les seves expectatives, els seus projectes i els seus somnis vitals, estiguin més o menys vinculats al món agrari/rural i la seva localitat, i també els obstacles que perceben
de cara al futur.

Posteriorment, la idea és sintetitzar els resultats i debatre’ls, junt amb informació estadística captada a part, amb les autoritats locals i altres agents d’interès en el territori, per tal de definir estratègies, polítiques, programes i projectes que s’orientin a la facilitació del relleu generacional al món rural, tot garantint quantitat i qualitat en llocs de treball. Al Lluçanès es realitzaran 50 enquestes.

Donat el caràcter aplicat del projecte de recerca, s’espera assolir el coneixement necessari per a definir les estratègies i polítiques més adequades, tant en l’àmbit local com regional, per a la regeneració de les àrees rurals actualment en declivi. En particular, es dissenyarà un manual de suport a l’accés a la terra, per a autoritats locals, i una guia de bones pràctiques per a les noves generacions rurals i la nova pagesia.

Trobareu més informació a:
http://xcn.cat https://ruralization.eu/

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

Comparticions