El manifest conjunt, proposat i elaborat pel Consorci del Lluçanès i validat pel Consell General (ajuntaments i entitats que en formen part), el dilluns 18 de gener de 2021, sol·licita al Govern de la Generalitat de Catalunya la revisió de forma urgent a la prohibició de la mobilitat entre municipis en els territoris rurals com el Lluçanès.

La limitació suposa unes dures conseqüències econòmiques pels sectors econòmics i una limitació de drets de la seva població.

Així mateix es demana que la normativa que s’elabori tingui en compte les realitats de territoris rurals com el Lluçanès, que compta amb 13 municipis i poc més de 7.700 habitants en el seu conjunt.

Cal respectar el món rural i les seves necessitats i realitats les quals creiem que no es tenen en compte en el conjunt de lleis úniques. Entenem que la regulació jurídica ha de ser universal i democràtica. Però també estem convençuts que, com ja s’ha anat aplicant en la normativa referent a les restriccions, aquesta pot ser adaptada a diferents necessitats territorials sense posar en risc cap element bàsic com és la salut de les persones i sense generar cap discriminació.

El fet de viure al món rural suposa a la població una limitació d’accés a molts serveis. Aquest greuge es veu augemntat si el confinament és municipal ja que molts municipis no disposen de moltes serveis essencials.

Per defensa de la població i teixit del Lluçanès, per un territori rural viu i dinàmic, per equilibri territorial i per drets.

 

Podeu consultar el text sencer:

[PDF] MANIFEST DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS RESPECTE A LES MESURES SOBRE LES RESTRICCIONS DE CONFINAMENT MUNICIPAL A CAUSA DE LA PANDÈMIA COVID-19.

 

Comparticions