El Consorci del Lluçanès ha tancat l’exercici pressupostari 2018 amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 24.452,86€ així com un romanent de 216.478,89€, similar al de l’exercici a anterior.

El pressupost inicial per a l’any 2018 era de 874.500€ i el final d’1.183.200. Al moment del seu tancament s’han reconegut un total de 914.548,52€ d’ingressos i 899.615,83€ de despeses.

El  Consorci del Lluçanès  compleix amb la capacitat de finançament i trenca amb la regla de la despesa, però de forma consolidada amb l’Ajuntament de Prats de Lluçanès (Ens en el qual està adscrit) compleix amb els indicadors.

Comparticions