El Consorci del Lluçanès és un dels 12 ens locals d’àmbit supramunicipal que forma part de la Xarxa de Productes de la Terra. Es tracta d’un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona que agrupa més d’un miler d’empreses productores i elaboradores de productes alimentaris de qualitat de la demarcació de Barcelona.

L’objectiu principal de la Xarxa és enfortir aquest teixit empresarial, per tal que les empreses siguin més competitives i sostenibles, i els territoris més atractius i de qualitat.

A través del Consorci, com a membre de la xarxa, es dóna suport a les empreses en els següents àmbit:

–       En gestió empresarial: formació i assessorament en tots els àmbits de la gestió de l’empresa: tràmits, ordenances, sol·licitud i gestió de subvencions

–       En els processos productius: formació i assessorament en qualitat i seguretat dels aliments, transformació agroalimentària, certificacions, denominacions d’origen, reconversió a l’agricultura ecològica, innovació tecnològica i productiva.

–       La comercialització: coneixement i estratègia de mercats, fidelització de clients, plataformes i sistemes de comercialització. Foment d’estratègies de col·laboració amb el sector de la restauració, campanyes gastronòmiques, participació en fires específiques o genèriques, campanyes de promoció, elaboració de catàlegs i presència a Internet.

–       La cooperació entre les empreses: impuls a processos de constitució d’associacions i foment de projectes de cooperació entre empreses.

Recentment s’ha encetat un nou programa d’intercanvi empresarial amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge a partir d’experiències empresarials de la Xarxa. En el programa es donen a conèixer empreses que aporten un valor especial, ja sigui en el procés productiu, en el model de gestió, en la comercialització o en altres àmbits d’interès general per fomentar l’intercanvi i la cooperació.

El primer dels intercanvi es va portar a terme a l’Alt Penedès a l’empresa Vins El Cep i per la segona edició d’aquest 2020 s’ha escollit el territori del Lluçanès i l’empresa El Soler de n’Hug. L’activitat consistirà en una connexió en línia amb 10 empreses membres de la Xarxa interessades en conèixer el procés de producció d’aquesta empresa agrícola i ramadera de tradició familiar que disposa del primer escorxador de baixa capacitat a Catalunya.

Aquesta activitat va dirigida exclusivament a empreses que formin part de la Xarxa de Productes de la Terra. Es tracta d’una visita virtual on es podrà conèixer el funcionament del primer escorxador de proximitat de Catalunya:

Data i hora: 29/10/2020 a les 11h

Aquelles empreses interessades poden inscriure’s al següent Formulari

Per a més informació contacteu amb la tècnica de Desenvolupament Rural: sdr@consorci.llucanes.cat

Comparticions