Aquest any 2023, el calendari del Lluçanès aposta per la sostenibilitat i el coneixement del medi ambient, i té com a fil conductor la Biodiversitat del Lluçanès i la participació a través de la ciència ciutadana.

El calendari dedica cada mes a un àmbit concret de la fauna o flora que forma part de la varietat d’éssers vius del Lluçanès i que es troben recollits a l‘Observatori Ciutadà de la Biodiversitat del Lluçanès: mamífers, vida aquàtica, ocells, orquídies, papallones, abelles i pol·linitzadors, amfibis i rèptils, insectes i aranyes, saltamartins i màntids, flora (arbres, arbustos i plantes), bolets i líquens.

Les activitats mensuals lligades al calendari seran de caràcter divulgatiu, de sensibilització mediambiental o tallers específics per a cada àmbit, i seran conduïdes per experts en la matèria. Amb aquestes activitats, es vol animar als participants a descobrir les diferents plataformes de participació de ciència ciutadana per compartir el coneixement del medi natural de forma activa, per exemple, detectant quines espècies es poden veure al nostre entorn i registrant el dia i el lloc on s’han observat. Es tracta d’una tasca col·laborativa les aportacions de la qual seran molt valuoses per a la recerca científica.

Per altra banda el calendari presenta algunes novetats:  

  • El disseny del calendari ha canviat. Seguint la línia de treball alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, s’ha optat per un format de paper estàndard (A4) i imprès a doble cara amb paper ecològic. L’objectiu d’aquest canvi és evitar el malbaratament de recursos i promoure la utilització de materials respectuosos amb el medi ambient.
  • El calendari està lligat amb un espiral, té un forat per poder penjar-lo, i es divideix en dues parts: una part superior que es podrà mantenir i conservar com a guia col·leccionable i una part inferior amb troquelat, arrencable.
  • Al final del calendari s’ha incorporat un joc/qüestionari per tal que tothom pugui posar a prova els coneixements i alguns dels continguts que s’hi han tractat. 

El calendari del Lluçanès és un element present a totes les llars de la comarca que proporciona la informació de les festes, fires, activitats i esdeveniments anuals que es realitzen als diversos pobles del territori.

Consulta els continguts del Calendari del Lluçanès 2023: https://www.llucanes.cat/calendari-2023/

Descarrega el Calendari del Lluçanès 2023 en PDF

Comparticions