S’obre convocatòria per a la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la
creació d’una borsa de treball de professors de música per a contractacions temporals o d’interinatge a temps parcial o complert, ja sigui per a substituir empleats públics amb dret a reserva del lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre a necessitats de l’escola de música i arts del Consorci del Lluçanès.

Consulteu la convocatòria i documents per fer la sol·licitud aquí

Comparticions