El Consorci del Lluçanès conjuntament amb els ajuntaments del Lluçanès organitza, per tercer any consecutiu, la recollida de plàstics agrícoles del Lluçanès.

Com funcionarà?

Caldrà que cada explotació reservi i adquireixi els big bags específics per a la campanya. Cal fer la reserva del servei a través del següent formulari, abans del 31 de gener.

Un cop entregats, caldrà que acumulin el seu plàstic d’ús agrícola en els big bags.

Cada explotació portarà els big bags en una de les 4 zones habilitades per recepcionar els residus en els dies prestablerts.

El cost del servei es calcularà en funció dels big bags reservats per cada explotació i serà de 22€/big bag. 

Només es recepcionaran els big bags que s’hagin adquirit per aquesta campanya específica, no es recolliran altres bigbags ni altres materials fora dels especificats.

Què es recollirà?

Als big bags s’hi podrà dipositar:

 • Film agrícola (plàstic blanc) lliure de restes vegetals, sec i  plegat dins de Big Bags
 • El plàstic dels silos (plàstic negre) lliure de restes vegetals, sec i el màxim embolicat possible
 • Cordills de plàstic, malla d’embalar i sacs.

A continuació detallem el procés que heu de seguir si esteu interessats en utilitzar el servei:

 1. Reserva de big bags (fins al 31 de gener)

La reserva es fa a través del següent Formulari.

Cada explotació haurà de comprar el nombre de big bags que necessita per anar acumulant i dipositant els residus plàstics fins al dia de la recollida. Aquests big bags seran retornats a cada explotació un cop gestionat el residu per tal que ja es puguin utilitzar per anar emmagatzemant els residus per la següent campanya.

 • Les mides estàndards dels big bags són 90x90x100 cm.
 • La capacitat aproximada de plàstic d’ús agrícola plegat que poden contenir és de 200kg.
 • A cada explotació se li assignarà una codificació específica i només podrà portar als punts de recollida els big bags corresponents a la campanya.
 1. Entrega de big bags (del 7 de febrer a l’11 de febrer)

Un cop cada explotació hagi adquirit els seus big bags els podrà anar a recollir a l’Ajuntament del seu municipi.

 1. Com cal dipositar els plàstics en els big bags?

Un cop cada explotació tingui els seus big bags podrà començar a dipositar els  plàstics d’ús agrícola. A continuació algunes recomanacions:

 • Netejar el plàstic de restes vegetals, assecar-lo i plegar-lo (fent un rotlle).
 • Guardar-lo dins de Big bags en un lloc resguardat de la pluja o tapats perquè no s’humitegin.
 1. Punts i dies de recollida dels big bags

La recollida dels big bags tindrà lloc en 4 zones habilitades els dies i les dates que hauran reservat prèviament:

 • Punt 1: camp de futbol de Santa Creu de Jutglar,  28 de febrer i  1 de març de 9:00-15:00h
 • Punt 2: Hostal del Vilar a Sant Agustí de Lluçanès,  7 i 8 de març de 9:00h a 15:00h
 • Punt 3: trencant del camí de les Ferreres direcció Sant Bartomeu del Grau, 14 i 15 de març de 9:00h a 15:00h
 • Punt 4: polígon de la Torre d’Oristà, 21 i 22 de març de 9:00h a 15:00h.

Consulta el mapa dels punts de recollida.

 

Comparticions