Durant els anys 2022 i 2023, des del Servei d’Ocupació del Lluçanès s’ha treballat en l’elaboració del Pla Estratègic per a la prevenció de l’atur femení. Aquest Pla Estratègic, que rep el suport de la Diputació de Barcelona, sorgeix de la detecció de l’augment de l’atur femení al territori en les situacions de crisi: seguint les dades històriques de l’atur femení al territori, tant en la crisi del 2008 com en la nova situació que es va donar durant la pandèmia (2020), es detecten un augment de dones que deixen la seva feina per tenir cura de persones dependents, o bé cerquen feines de jornada parcial que les ajudi en la conciliació familiar; així com una major afluència de dones al servei d’ocupació amb perfils formatius alts (formació universitària i ocupacions tècniques).

Per a l’elaboració del pla estratègic, s’ha realitzat una diagnosi que recull dades públiques d’ocupació i una anàlisi dels resultats d’enquestes passades a dones del Lluçanès (formularis a empreses, dones ocupades, dones en situació d’atur, dones emprenedores i autònomes, i dones que treballen en l’economia submergida). S’han recollit també les propostes i comentaris obtinguts de la jornada de taula-debat portada a cap el divendres 18 de novembre de 2022: “Com prevenir l’atur femení del futur“. El Pla ha estat presentat i treballat amb els tècnics i tècniques de les diferents àrees del Consorci del Lluçanès.

El pla és una eina de planificació de les accions a fer en els pròxims 4 anys, encaminades a reduir l’atur femení i millorar l’ocupabilitat de les dones, així com incidir en la importància de la incorporació de les dones en el mercat de treball. El Pla defineix 24 accions a desenvolupar, estructurades en quatre eixos:

  • EIX 1. Impuls de la igualtat entre dones i homes.
  • EIX 2. Assessorament a organitzacions i empreses per a l’aplicació de mesures d’igualtat entre dones i homes.
  • EIX 3. Temps de treball, conciliació, corresponsabilitat i cures.
  • EIX 4. Emprenedoria en femení.

Consulta en els següents enllaços els documents de la diagnosi i del pla d’acció.

Comparticions