Els Ajuntaments del Lluçanès i el Consorci d’Osona de Serveis Socials obre una convocatòria amb la finalitat de cobrir una part de les despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats educatives destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys de les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social.

Les sol·licituds es podran presentar per Internet a través de la web del Consorci http://ajuts.osonaacciosocial.cat/ o directament als respectius ajuntaments o a les oficines del Consorci de Serveis Socials d’Osona, Edifici Vicus – Av. del Mercat, 8, 3 planta – 08500 Vic.

El termini per a presentar la sol·licitud, juntament amb el document d’inscripció de l’activitat, i si s’escau, del comprovant de pagament, és del 3 al 23 de juny de 2021. El comprovant del pagament es pot presentar fins al 30 d’agost.

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronats al municipi.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb els ajuntaments del Lluçanès o al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Documentació dels ajuts

Bases de la convocatòria

Sol·licitud dels ajuts

Comparticions