El Consorci del Lluçanès conjuntament amb els ajuntaments del Lluçanès hem organitzat, per segon any consecutiu, la  recollida de plàstics agrícoles del Lluçanès.

El funcionament serà el següent:

– Totes aquelles explotacions o cases de pagès que estiguin interessades ho han de comunicar abans del dia 28 de maig al seu ajuntament o bé al Consorci del Lluçanès ( consorci@llucanes.cat / 938880050).

  • L’aportació per rebre el servei serà de 20€ per explotació, el qual el cobrarà directament el Consorci del Lluçanès al número de compte que comunicareu.
  • Per a fer aquesta comunicació heu d’omplir el document SERVEI DE RECOLLIDA DE PLÀSTICS
    AGRÍCOLES A LES EXPLOTACIONS DE MUNICIPIS DEL LLUÇANÈS on constaran les vostres dades i el número de compte.
  • Hauran de comunicar l’adreça exacte on s’haurà de recollir els plàstics ja que un transport passarà casa per casa. Demanem que els plàstics estiguin el màxim ben classificats, nets, secs i en un lloc accessible per tal de facilitar la recollida.

– Es recollirà  film agrícola, cordills, sacs i reixes.

  • Film agrícola, sacs de plàstic i paper: es tracta d’un residu recuperable que es reciclarà i se li donarà un nou ús.
  • Cordills, sacs de ràfia i reixes: són residus no recuperables (rebuig) que acaben a un abocador.

– Un cop hàgim recollit totes les dades elaborarem un recorregut per optimitzar la recollida i us comunicarem la data i horari aproximat de recollida.

Altres informacions:

– Els plàstics recollits seran dipositats en un gestor de residus especialitzat i es comptarà amb un certificat de la seva gestió.

 

 

Shares