Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Família (DTASF), va visitar el passat divendres 18 de novembre la seu del Consorci del Lluçanès. Al Secretari General l’acompanyaven el senyor Eliseu Oriol, director dels Serveis Territorial de Barcelona, i el senyor Mateo Hernando López, cap del Servei de Desenvolupament Local del SOC.

Primerament, es va reunir amb els alcaldes i regidors de l’àrea de promoció econòmica del Lluçanès. Durant aquesta reunió es va parlar de la línies de treball i projectes que s’estan duent a terme des del Consorci del Lluçanès, així com, de la conjuntura socioeconòmica de la comarca. Ginesta va ressaltar la importància de crear espais per treballar i per viure, tenint en comptes les tecnologies de la informació i la comunicació i el desenvolupament sostenible.

En una segona part, es va fer una reunió de treball amb diferents empreses del territori convidades per l’ocasió. Durant aquesta reunió es van tractar temes com el mercat de treball, la situació del Lluçanès, les problemàtiques que observen les empreses, les perspectives de futur i programes de la Generalitat per millorar la competitivitat de les empreses. Durant aquesta reunió de treball, el Sr. Ginesta va parlar de la oportunitat de crear espais d’interrelació i de coordinació público-privada per a la millora empresarial i la el desenvolupament econòmic del territori.

La jornada va finalitzar amb la visita a la fàbrica Obradors. El cap de fàbrica, Joan Costa, va fer una visita guiada per les diferents línies de producció i àrees de la companyia, durant la qual, tant el Secretari General com els altres membres de la delegació de treball es van interessar pel seu funcionament i van poder fer preguntes.

Comparticions