S’ha creat un joc de les parelles “Recicla bé al Lluçanès” per tal de conscienciar a les persones de com reciclar bé els residus al Lluçanès, d’una forma lúdica.

La iniciativa neix del sector d’allotjaments turístics del Lluçanès que han detectat la poca pràctica dels seus clients alhora de reciclar bé els residus durant la seva estada al territori. El joc està format per 32 cartes que contenen diferents residus: ampolles de vidre, bosses de plàstic, llaunes, ous, bolquers, bombetes, petits electrodomèstics,… Cada element té associat la franja de color de cada fracció de residu (orgànic -marró-, multiproducte – groc/blau-, vidre -verd-, rebuig o resta – gris -). El joc consisteix en fer les parelles d’aquests elements i classificar-los segons els colors de la fracció dels residus. Guanya qui aconsegueix fer més parelles. Les parelles estan formades per l’element en bon estat i l’element gastat, brut, trencat o deteriorat a punt per llençar al contenidor.

           

Per altra banda també s’hi ha incorporat al joc una carta guia on hi ha els contenidors que es troben al territori per dipositar els residus i els colors de cada fracció. També s’explica que hi ha la especificitat a Osona i Lluçanès de la recollida de multiproducte on s’hi han de dipositar junts els residus de plàstic, paper, llaunes i envasos.

Els jocs de cartes es faran arribar als allotjaments turístics del Lluçanès per poder incentivar a contribuir a reciclar bé els residus al Lluçanès als turistes que venen a la comarca. Així mateix al Consorci del Lluçanès en tindrà uns exemplars per fer arribar a les escoles perquè també ho puguin treballar amb l’alumnat.

L’iniciativa ha estat organitzada pel Consorci del Lluçanès (àrea de Turisme i patrimoni) amb la col·laboració de l’ajuntament d’Olost i el suport del Consell Comarcal d’Osona, amb el finançament de la Diputació de Barcelona.

 

 

Comparticions