Els ajuntaments del Lluçanès i el Consorci d’Osona de Serveis Socials obren una convocatòria amb la finalitat de cobrir una part de les despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats educatives destinades al lleure d’estiu dels infants entre 3 i 16 anys de les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social.

Les sol·licituds es podran presentar per Internet a través de la web del Consorci http://ajuts.osonaacciosocial.cat/ o directament als respectius ajuntaments o a les oficines del Consorci del Lluçanès: C/ Vell. 3, 08515 – Santa Creu de Jutglar (Olost), 93 888 00 50 / consorci@consorci.llucanes.cat

El termini per presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació, és del 3 al 30 de juny del 2022.

El termini per presentar la justificació de l’ajut (comprovants de pagament), finalitza el 31 d’agost 2022.

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronats al municipi.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials, el Consorci del Lluçanès o el teu ajuntament.

Documentació dels ajuts

Comparticions