El Consorci del Lluçanès, conjuntament amb els 13 municipis del Lluçanès, hem organitzat la primera recollida de plàstics agrícoles del Lluçanès. L’objectiu de la campanya de recollida és la reducció de residus en el medi natural. Després d’aquesta primera recollida i tenint en compte el volum i el seu estat plantejarem accions futures de recollida conjunta.

El servei no té cap cost per les explotacions o cases ja que s’assumeix des del Consorci del Lluçanès i els plàstics recollits seran dipositats en un gestor de residus especialitzat.

El funcionament serà el següent:

– Totes aquelles explotacions o  cases de pagès que estiguin interessades ho han de comunicar abans del dia 17 de maig a l’ajuntament  o bé al Consorci del Lluçanès (consorci@llucanes.cat / 938880050)

– Hauran de comunicar l’adreça exacte on s’haurà de recollir els plàstics ja que un transport passarà casa per casa. Per tant demanem que els plàstics estiguin el màxim ben recollits, nets, i en un lloc accessible per tal de facilitar la recollida.

– Es recollirà únicament film agrícola, per tant no s’hi poden deixar reixes, malles, sacs o similars.

– Un cop hàgim recollit totes les dades elaborarem un recorregut per optimitzar la recollida i us comunicarem la data i horari aproximat de recollida.

Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte Residus  que el Consorci del Lluçanès porta a terme per tal de mancomunar diferents aspectes en la gestió de residus al Lluçanès.

Comparticions