9.080 kg de plàstics agrícoles recollits en 4 dies a 48 explotacions agràries del Lluçanès, ha estat el resultat del servei pioner i mancomunat que s’ha impulsat i finançat des del projecte Residus del Consorci del Lluçanès amb la gran implicació dels ajuntaments i els pagesos del territori.

Des del 29 de maig a l’1 de juny es va realitzar el servei de recollida de plàstics agrícoles revaloritzables a 48 explotacions dels Lluçanès. Gràcies a la gran implicació dels ajuntaments en la difusió de la informació del nou servei a les explotacions dels propis municipis, i el gran interès, recepció i participació dels pagesos es va poder organitzar la recollida estructurada que va permetre recuperar 9.080 kg de plàstics agrícoles.

Vista la bona experiència i valoració que ha tingut el servei es plantejarà la seva continuïtat així com també valorar la possibilitat d’ampliar els materials a recollir.

Comparticions