Entre setembre i aquests primers dies d’octubre han començat al Lluçanès tres cursos de 45 hores de català inicial per a persones nouvingudes amb la participació de 46 alumnes. Els municipis on s’estan portant a terme són Sant Bartomeu del Grau (amb 15 alumnes), Prats de Lluçanès (amb 20) i Sant Boi de Lluçanès (amb 11).

Les procedències de l’alumnat són Marroc, Colòmbia, Perú, Honduras, Ecuador, Brasil, Ghana, Senegal i Nigèria.

Aquests cursos són necessaris per obtenir el certificat de Primera Acollida de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu promoure l’autonomia personal i facilitar la incorporació a la societat catalana de les persones immigrades, regfugiades i catalanes retornades. Una vegada finalitzin aquestes 45 hores es programaran 45 hores més de català i els mòduls 2 i 3 (coneixements laborals i coneixement de l’entorn) per poder completar el circuit d’acollida. Aquest servei es coordina amb el Servei d’Acollida i Integració i Servei de Cooperació del Consell Comarcal d’Osona.

Els cursos de català s’organitzen des de les àrees de Formació i el servei de primera acollida del Lluçanès gestionat per l’àrea de Promoció econòmica i compten també amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Coincidint amb l’inici del curs de Prats el dimecres 28 de setembre el Consorci va presentar el vídeo “Lluçanès acull” on precisament s’explica l’experiència en relació a l’aprenentatge i ús de la llengua catalana de 12 persones nouvingudes al Lluçanès (una persona per a cada un dels municipis). Podeu veure el vídeo aquí.

Comparticions