El Consorci del Lluçanès posa en marxa un nou projecte dirigit a persones joves que estiguin acabant els seus estudis universitaris o cicles formatius de grau superior i que en un futur immediat s’incorporaran al mercat de treball.

L’objectiu del projecte és treballar a dues bandes: amb estudiants per poder tenir mentors dins de les empreses del Lluçanès, que els puguin orientar, explicar en que consisteix la seva feina, quina ha estat la seva trajectòria professional, veure possibilitats de negoci… i amb les empreses del territori perquè siguin un punt de referència per tothom que comenci a cercar la seva primera feina.

Des del Consorci del Lluçanès ens preocupem perquè les persones del territori puguin desenvolupar-se professionalment i personal al Lluçanès.