Programa de prevenció de drogodependències adreçats a infants i joves del Lluçanès.