El projecte Pedala és un projecte del Consell Comarcal d’Osona dirigit a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral. Consta de tres fases, que no són necessàriament correlatives. Segons les necessitats de la persona, pot anar a una o una altra fase o fer-ne dues.

1a fase: Acompanyament i motivació

Formació virtual i presencial dels professionals del projecte.
Creació de grups de persones participants. Aquests grups els elaboren les treballadores socials els diferents ens locals. Amb aquests grups es treballa: les emocions, les habilitats, l’autoestima, l’empoderament… amb l’objectiu de facilitar i teixir xarxa entre els participants.
2a fase: Pràctiques

Destinada a persones que es plantegen que volen treballar, perquè:

Fa molt temps que no treballen
No han treballat mai
Tenen un grau de discapacitat
Es fan pràctiques prelaborals, dins un entorn protegit. Són pràctiques remunerades compatibles amb la PIRMI.

3a fase: Acompanyament al mercat laboral

Es continuen oferint pràctiques a empreses, són pràctiques en empresa ordinària.