El programa Ocupació per a la Indústria Local té com a objectiu fomentar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció de la competitivitat de la indústria local i que es fonamentin en una estratègia territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de desenvolupament competencial i retenció del talent de persones en situació d’atur i/o de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries.

Enllaços